M2C2 M2C2
+31 - 6 22 59 08 33

Coaching stijl

Vincent hanteert een mix van onderstaande stijlen afhankelijk van de persoon en doelstelling.

Positief kritisch

Provocatief coachen is een revolutionaire cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing. Ineens zit de ondernemer te roepen dat hij wèl de moeite waard is, dat hij het wèl kan en dat hij het nu verdorie écht gaat doen. Dit is het resultaat van een provocatief principe in actie: "Als je wilt dat de ezel vooruitgaat, trek hem dan eens aan zijn staart."

Resultaat-gericht

In deze stijl wordt de nadruk gelegd op de te behalen resultaten. De coach helpt de ondernemer zich nadrukkelijk bewust te worden van zijn doelen, kansen, mogelijkheden en activiteiten. De coach kijkt naar praktische toepassingen en actie. De coach fungeert als motivator en helpt de ondernemer om zijn/haar doelstellingen stapsgewijs te onderkennen, analyseren en realiseren. Praktische toepassingen, resultaat en actie zijn bij deze stijl de sleutelwoorden. De SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) methode helpt de akties tot een goed einde te brengen.

Docent stijl

Een coach is in deze een specialist met kennis van zaken. Hij/zij weet waarover het gaat, beschikt over diepgaande kennis van het onderwerp alsook over een rijke hoeveelheid aan kennis en modellen. De coach vraagt dan ook vooral nieuwe informatie aan, waarmee de ondernemer aan de slag kan om een oplossing te vinden. Kennis en inzichten delen zijn de sleutelwoorden bij zijn stijl.